Pieniądze koło

Rozwój a przy tym role pieniądza

Pieniądz w rzeczywistości społeczeństwa ma osobliwą doniosłość. Od chwili narodzin pierwszych cywilizacji wypełniał parę kluczowych funkcji. Forma pieniądza zmieniała się na przestrzeni wieków. Z początku funkcje pieniądza pełniły cenne rzeczy, takie jak biżuteria, tkaniny, zwierzęta albo jedzenie. W ten sposób kwitł tak zwany rynek barterowy. Potem pieniądzem stały się kruszce. Ludzie dokonywali transakcji odmierzając właściwą wagę danego kruszca. Sposób ten na dłuższą metę powodował jednakże komplikacje, przez wzgląd na swoją niepraktyczność. Kruszce były ciężkie a w dodatku wywoływały problem przy transporcie, a ich odmierzanie pochłaniało sporo czasu.Dopiero w siódmym stuleciu przed naszą erą pojawiły się początkowe monety. Na zaczątek pieniądza papierowego trzeba było poczekać ponad tysiąc lat. Pierwsze banknoty pojawiły się w Chinach w siedemnastym wieku. Pieniądz zarówno w przeszłości jak i współcześnie pełnił kilka istotnych funkcji. W pierwszej kolejności stanowi środek wymiany. Pieniądze są środkiem, który umożliwia opłacenie wszelkiego modelu transakcji. Dzięki dystrybucji towarów otrzymujemy pieniądze, które następnie możemy zmienić na jakąś usługę lub towar. Pieniądz jest zatem znaczącym szczegółem budującym rynek wymiany towarów oraz usług. Po drugie, pieniądz stanowi środek, z wykorzystaniem którego możliwe jest szacowanie wartości produktów. Wartość ciężaru czy też usługi opisana w cenach, dopuszcza na zestawianie wartości różnorodnych dóbr i usług. Pieniądz jako miernik wartości w wielkim stopniu przyczynił się do rozwoju handlu wymiennego. Po trzecie, pieniądze są środkiem, przy użyciu którego możliwe staje się kumulowanie oszczędności. Nie sprawia kłopotów wyobrażenie sobie, jak męcząca byłaby tezauryzacja oszczędności z wykorzystaniem kruszców czy też towarów. Pieniądze posiadają nieduży rozmiar, a w następstwie tego nie pochłaniają dużo miejscach. Do tego dzisiaj możliwe jest szczędzenie pieniędzy wirtualnych. Przy tezauryzacji trzeba jednakże pamiętać, że pieniądze mogą tracić swoją wartość przez upływ czasu. W związku z tym najlepszym wyjściem będzie ich ulokowanie na odpowiednim koncie bankowym. Pieniądze przeszły na drodze rozwoju parę znaczących zmian, nie wykluczone że już wkrótce dojdzie do kolejnej ewolucji.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

YOU MAY LIKE